Foto Galerija

Taksi za OSI

Kampanja pod nazivom Taksi za OSI. Zbog ne prilagodjenog taksi prevoza, osobe sa invaliditetom su diskriminisana u pogledu ostvarivanja prava na slobodno kretanje. Mijenjanjem pravnog okvira,stvaramo uslove za pristupacan taksi prevoz.