LOKALNI IZBORI U PODGORICI I LICA SA INVALIDITETOM : Branka Bošnjak

ss

Pred vama je razgovor sa potpredsjednicom Pokreta za Promjene, poslanicom u Skupštini Crne Gore i kandidatkinjom za odbornicu u Skupštini Glavnog grada Podgorica, na odborničkoj listi “Sve za moj grad”, prof. dr. Brankom Bošnjak.

• Kada se pomenu osobe sa invaliditetom, kakvu asocijaciju imate?
Prva asocijacija je na diskriminaciju. Osobe sa invaliditetom su, nažalost, u Crnoj Gori diskrimisane i vrlo malo se vodi računa o suštinskim stvarima u vezi sa ovim licima. Postoji deklarativno zalaganje, ali konkretnih suštinskih pomaka je vrlo malo. Vlast se čak drznula, beskurpulozno i drsko, da novac koji je budžetom predviđen za zapošljavanje lica sa invaliditetom potroši u druge svrhe. Nebriga društva, stigmatizam i odsustvo razumijevanja za ova lica u okrutnoj crnogorskoj sredini, dovodi ovu vrlo brojnu kategoriju stanovništva u nezavidan položaj.

• Da li ste i u kojoj mjeri kao građanin, do sada bili u kontaktu sa osobama sa invaliditetom?
Gotovo svakodnevno i imam izvanredna iskustva, te smatram da ova lica zaslužuju mnogo više nego što im ovaj sistem omogućava. Uostalom svi smo mi lica sa nekim hendikepom, samo je nekome taj hedikep vidljiviji u odnosu na druge.

• Koja bi bila prva tri politička koraka preduzeta sa Vaše strane u procesu poboljšanja društveno ekonomskog standarda osoba sa invaliditetom u Podgorici?

Prije svega, ono što je bila zakonska obaveza, a to je omogućiti ovim licima nesmetano kretenja i pristup svim institucijama, upodobiti javni prevoz potrebama ovih lica, stimulisati njihovo zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje i naravno kroz socijalno senzibilnu stambenu politiku omogućiti ovim licima potpuno osamostaljivanje.

• Da li su, po Vašem mišljenju, građani Podgorice, spremni da prihvate i poštuju javni, politički angažman osoba sa invaliditetom?
Mislim da se građani Podgorice prosvećeniji od ostatka Crne Gore po tom pitanju i da u tom smislu potpuno su prihvatljiva sva ona lica sa invaliditetom koja se politički angažuju, ali partije su te koje treba da stimulišu aktivniji angažman lica sa invaliditetom koja imaju političku ambiciju a u njihovim su redovima. Građani Podgorice će, sigurna sam, to primiti sa simpatijama i odobravanjem.

Kako ocjenjujete trenutnu ekonomsku situaciju u Podgorici i u skladu s tim perspektive ekonomske integracije osoba sa invaliditetom u Glavnom gradu?

Ekonomska situacija u našoj Crnoj Gori je izuzetno loša i Podgorica dijeli sličnu sudbinu. Pljačkaška neoliberna ekonomija je uništila privredu, a tamo gdje nema proizvodnje, nema ni ekonomske snage. Od usluga se ne živi. Podgorica je Glavni grad i administrativni centar i najveći broj zaposlenog stanovništva na državnim jaslama, ali to stanje je neodrživo. Zato nova vlast u Podgorici, a čija ćemo mi biti okosnica, će se zalagati za stimulisanje realne privrede, novih radnih mjesta u realnom sektoru koji će proizvesti novu vrijednost i doprinijeti razvoju. Lica sa invalidetom, moraju biti dio ovih promjena, moraju biti potpuno integrisana i aktvan učesnik ovog procesa. Što se liste SVE ZA MOJU PODGORICU tiče, više nego su dobrodošli da zajedno mijenjamo ovaj grad na bolje i za dobro svih nas.

• Kako ocjenjujete pristupačnost Podgorice, odnosno njene gradske i prigradske sredine za osobe sa fizičkim invaliditetom?
Sramotno. Gotovo da nema institucije u Glavnom gradu ni na državnom ni na lokalnom nivou koja je u potpunosti pristupačna tim licima. Imala sam priliku da u saradnji sa NVO Udruženje mladih sa hendikepom, simuliram lice u invalidskim kolicima i konkretno sam se uvjerila sa koliko se barijera susreću ova lica, pa čak i tamo gdje navodno postoje liftovi za njih i pristupne rampe. Sve je to toliko neorganizovano i samo puka improvizacija, a suštinski daleko od pristupačnosti. Što smo dalji od centra, i ovako loša situacija se pogoršava i usložnjava. Vlast mora da pokaže mnogo veći senzibilet za ova lica i da snosi odgovornost za nepoštovanje zakonskih odredbi koja se tiču njih a koja se svjesno krše, da ne kažem da su u obavezi da djeluju proaktivno i da koriste poluge vlasti da budu na usluzi svim građanima a nije mali broj onih sa invaliditetom.

• Da li je prema Vašim saznanjima gradski i prigradski prevoz pristupačan za lica sa fizičkim invaliditetom?
Gradski prevoz je zapušten, autobusi u lošem stanju, prljavi i neredovni. Prigradske linije maltene ne postoje. Besmisleno je govoriti o pristupačnosti takvog prevoza licima sa fizičkim invaliditetom. Ono što buduća vlast mora staviti kao prioritet jeste organizovanje adekvatnog gradskog prevoza dostojnog glavnog grada, potpuno prilagođenog licima koja koriste kolica. Takav gradski prevoz bi smanjio saobraćajni haos i broj automobila u gradskom jezgru, čime bi i zagađenost vazduha od izduvnih gasova se svela na prihvatljiv nivo.

• Da li Vam je bliska mogućnost da u budućem političkom radu, kroz partijsku formu političkog djelovanja javno angažujete stranačkog člana sa invaliditetom, kao i da ga uključite u javni politički život?
Naravno da mi je to više nego prihvatljivo, čak i poželjno. Smatram da Pokret za promjene kao prosperitetna i moderna građanska partija je otvorena za sve i nikada nijesmo imali problem da damo šansu svim onima koji pokažu zdravu političku ambiciju i želju da mijenjaju ovaj odnarođeni režim koji je zarobio Crnu Goru.