LOKALNI IZBORI U PODGORICI I LICA SA INVALIDITETOM: Ivan Vujović

sssss

Pred vama je razgovor sa gospodinom Ivanom Vujovicem nosiocem liste “Gradjanski savez za promjene (SDP I DEMOS Slobodni gradjani) “, a zatim sa prof. dr. Brankom Bošnjak ispred odborničke liste “Sve za moj grad”.

 

  • Kada se pomenu osobe sa invaliditetom, kakvu asocijaciju imate?

Prva asocijacija je diskriminacija na svim poljima, posebno u dijelu zapošljavanja.

 

Da li ste i u kojoj mjeri kao građanin, do sada bili u kontaktu sa osobama sa invaliditetom? Da. Upoznat sam sa mnogim problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Mnoge državne i gradske institucije, tržni centri, zgrade, kafići, kao i javni prevoz nijesu pristupačni ovim osobama, pa čak se ne može doći do nekih rampi jer je put oko njih nepristupačan. Susrijeću se i sa teškoćama u obrazovanju I ostvarivanju prava na rad i zaradu. Veoma je tragično da osoba sa invaliditetom, koja je uložila puno truda u svoje obrazovanje i, najprije, pokazala društvu da može biti veoma uspješna, ima ogromnih poteškoća prilikom zapošljavanja. Zato je neophodno raditi na osmišljavanju politika koje će biti usmjerene na stimulisanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Takođe, u našem gradu ne postoji javni toalet koji je prilagođen osobama sa invaliditetom.

 

  • Koja bi bila prva tri politička koraka preduzeta sa Vaše strane u procesu poboljšanja društveno ekonomskog standarda osoba sa invaliditetom u Podgorici?

 

Jedan od prioriteta je svakako stimulisanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zatim upodobljavanje javnog prevoza potrebama osoba sa invaliditetom, a takođe kao veoma važno smatramo pokretanje snažne edukativne kampanje kroz koju bismo javnosti predočili brojne probleme sa kojima se oni suočavaju.

 

  • Da li su, po Vasem mišljenju, građani Podgorice, spremni da prihvate i poštuju javni,  politički angažman osoba sa invaliditetom?

 

 Ipak vjerujem da je u našem društvu doslo do određenog progresa kada je u pitanju percepcija problema osoba sa invaliditetom pa u tom smislu smatram da su građani više nego ranije spremni da prihvate njihov javni i politički angažman.

 

  • Kako ocjenjujete trenutnu ekonomsku situaciju u Podgorici i u skladu s tim perspektive ekonomske integracije osoba sa invaliditetom u Glavnom gradu?

 

U budžetu Glavnog grada već godinama se ne odvajaju novčana sredstva isključivo za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom. Poslije 27.maja kada budemo vršili vlast u Podgorici jedna od aktivnosti koje ćemo sprovesti će se svakako odnositi na analizu položaja osoba sa invaliditetom i sagledavanja mogucnosti za unaprjeđenje tog položaja, posebno u dijelu ekonosmke integracije.

 

Kako ocjenjujete pristupačnost Podgorice, odnosno njene  gradske i prigradske sredine za osobe sa fizičkim invaliditetom  Da li je prema Vašim saznanjima gradski i prigradski prevoz pristupačan za lica sa fizičkim invaliditetom??

 

Pristupačnost smatram nezadovoljavajućom a posebno tu mislim na saobraćajnu infrakstruktura odnosno javni prevoz koji nije pristupačan osobama sa invaliditetom. Nažalost, vlast se godinama nije bavila tom problematikom.

 

  • Da li Vam je bliska mogućnost da u budućem političkom radu, kroz partijsku formu političkog djelovanja javno angažujete stranačkog člana  sa invaliditetom, kao i da ga uključite u javni politički život?

 

Naravno, smatramo da takav javni angažman moramo snažno ohrabrivati.