MARKO ADŽIĆ, shidoshi, nosilac crnog pojasa 4 dan, japanske vještine Ninjutsu

20190925_202550

Poštovani, u nastavku možete pogledati intervju, koji je vodio predsjednik skupštine Udruženja paraplegičara Podgorica, Nebojša Miranović sa g-dinom Markom Adžićem, nosiocem crnog pojasa 4 dan japanske vještine Ninjutsu.

Tema razgovora je bila “Osobe sa invaliditetom, saradnici ili marginalizovana grupa”

 • Kada se pomenu osobe sa invaliditetom, kakvu asocijaciju imate?
 • Nažalost zbog našeg društva i okruženja imam asocijaciju na osobe koje su ugroženog statusa…al trudim se koliko god mogu učenicima i svima u okruženju da stavim do znanja da smo svi jednaki i ravnopravni.
 • Recite mi, da li ste i u kojoj mjeri kao građanin, do sada bili u kontaktu sa osobama sa invaliditetom?
 • Naravno da jesam. Još od 2010. godine radim kao učitelj ninjutsu vještine gdje sam radio sa osobama sa invaliditetom, sa raznim nacijama, religijama i sl.
 • Da li ste kao građanin, za poslovnog saradnika imali osobu sa fizičkim invaliditetom?
 • Po struci sam Naftni inženjer, tako da sam kroz struku imao saradnju.
 • U kojoj mjeri, možete posredstvom medija dobiti informaciju o integracijama osoba sa invaliditetom kao i o njihovim radnim mogućnostima?
 • Na žalost kao što sam u početku rekao, kod nas mediji se jako malo bave sa osobama sa invaliditetom i teško je doći do potrebnih informacija.
 • Da li ste imali prilike da kao student upoznate i sarađujete sa kolegama studentima sa fizičkim invaliditetom?
 • Ja sam studirao Rudarsko Geološki fakultet u Beogradu smjer naftno i gasno inženjerstvo i jako nas je malo bilo 7 do 8 po godini tako da nijesam imao mogućnost saradnje.
 • Kako, kao građanin Podgorice, ocjenjujete pristupačnost gradske sredine za osobe sa fizičkim invaliditetom?
 • U svijetu pristupačnost je mnogo veća nego kod nas…tek u zadnjih par godina počela je svijest da se podiže, tako da je kod nas sve to na samom početku.
 • Gospodine Adžiću, vi imate zvanje Shidoshi, nosilac ste crnog pojasa 4 dan najstarije japanske vještine ninjutsu…ili vještina nindži.. Recite mi da li je trening-obuku pomenutu borilačke vještine u smislu samoodbrane, moguće prilagoditi osobama sa lakšim fizičkim invaliditetom?
 • Naravno da jeste, Ninjustu je vještina koju prilagođavamo sebi i svojim mogućnostima.
 • Vi ste trener kluba “Ninjutsu Bujikan Dojo Shadow Warrior”. Da li postoji mogućnost da se osobe sa lakšim fizičkim invaliditetom, kao i osobe sa paraplegijom (korisnici invalidskih kolica) interesuju za mogućnost treninga samoodbrane u klubu koji vodite?
 • Naravno da postiji, vrata kluba su otvorena za sve.
 • U kojoj mjeri je moguće prilagoditi, treninge potrebama i mogućnostima osoba sa lakšim fizičkim invaliditetom kao i osobama sa paraplegijom (korisnici invalidskih kolica)?
 • Kao sto sam kazao, vještinu prilagođavamo sebi i svojim mogućnostima. Tako da postoje tehnike koje se svima mogu prilagoditi.
 • Da li vam je prihvatljiva mogucnost da dio vašeg slobodnog vremena izdvojite za volontiranje u organizacijama koje se bave promocijom mogućnosti i potreba lica sa fizickim invaliditetom?
 • Naravno da jeste…u klubu pored mene rade sa učenicima još 2 majstora, tako da uvijek možemo izaći u susret promocijama.