Politika kao javna djelatnost i osobe sa invaliditetom

INSPIRED

Poštovani prijatelji.

Pred vama je razgovor sa gospodinom Lukom Globarevićem članom Gradskog odbora Crnogorske u Pogorici. Tema razgovora je “Politika kao javna djelatnost i osobe sa invaliditetom“. Ovaj razgovor je nastavak dobre saradnje koju ima Udruženje paraplegičara Podgorica, sa Crnogorskom.
Udruženje paraplegičara Podgorice je osnovano 20. 02. 2002 godine i broji više od 250 registrovanih članova. Članstvo čine osobe sa povredama kičme, oboljeli od dječije paralize, lica sa amputiranim ekstremitetima, kao i druga lica sa srodnim dijagnozama.
Misija Udruženja je: Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom predviđenih međunarodnim standardima kroz poboljšanje izuzetno teškog socijal-ekonomskog statusa, izmjene i dopune pravne regulative i integracija u društvene tokove.
Cilj Udruženja paraplegičara Podgorica je podizanje svijesti javnosti o pravima, potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom kao i poboljšanje ekonomsko socijalnih uslova života osoba sa invaliditetom kako na opštinskom tako i na državnom nivou.
Razgovor je vodio predsjednik Skupštine Udruženja Paraplegičara Podgorica, Nebojša Miranović.

• Kada se pomenu osobe sa invaliditetom, kakavu asocijaciju imate?

Pomislim na naše građane, naše sugrađane koji imaju jednaka prava kao i mi, koji mnogo mogu da pruže bez obzira na invaliditet, ali zbog predrasuda društva i drugih sistemskih ograničenja nisu u mogućnosti da iskažu svoje kvalitete.

• Recite mi, da li ste I u kojoj mjeri kao gradjanin, do sada bili u kontaktu sa osobama sa invaliditetom?

Kao građanin sam imao kontakt sa osobama sa invaliditetom, ali nisam dovoljno blisko upoznat sa njima kako bih bio detaljnije upoznat sa problemima sa kojima se srijeću.

• U kojoj mjeri su unutar stranačkih organa prisutna lica sa invaliditetom?

Crnogorska je kao partija maksimalno otvorena za saradnju i uključivanje u svoj politički rad osoba sa invaliditetom.

• Da li je Crnogorskoj, bliska mogućnost da javno angažuje svog člana sa invaliditetom, sadašnjeg ili budućeg, kao i da ga uključi u javni politički život?

Crnogorska u svojoj organizacionoj strukturi ima osoba sa invaliditetom, što ukazuje i potvrđuje našu otvorenost za rad sa osobama sa invaliditetom.

• Kakav je odnos Crnogorske i nevladinih organizacija koje zastupaju interese osoba sa invaliditetom?

Crnogorska se zalaže za rad sa svim nevladinim organizacijama, koje unapređuju društveni razvoj i rade na podizanju građanske svijesti i društvene odgovornosti.

• Kako ocjenjujete trenutnu ekonomsku situaciju mladih u Crnoj Gori I u skladu s tim perspektive ekonomske integracije mladih osoba sa invaliditetom u našoj državi?

Što se tiče trenutne ekonomske situacije primjetna je velika nezaposlenost kod mladih što sigurno ne zaobilazi ni mlade osobe sa invaliditetom.Crnogorska će kad bude u prilici sigurno raditi na poboljšanju ekonomske situacije, a posebnu pažnju će obratiti na poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom.

• U kojoj mjeri, možete posredstvom medija dobiti informaciju o integracijama osoba sa invaliditetom kao i o njihovim radnim mogućnostima?

Smatram da mediji moraju pružati mnogo više informacija o statusu osoba sa invaliditetom kako bi društvo u cjelini bilo bolje upoznato sa njihovim problemima.

• Kako, ocjenjujete pristupacnost Podgorice, odnosno njene gradske sredine za osobe sa fizičkim invaliditetom?

Podgorica je grad koji se svakim danom sve više razvija i nadam se da će u skorije vrijeme biti pristupačniji nego što je sada. Iako je do sada dosta urađeno npr. zvučni semafori, silazne rampe na trotoarima itd.

• Da li vam je prihvatljiva mogućnost da dio Vašeg slobodnog vremena izdvojite za volontiranje u organizacijama koje se bave zaštitom lica sa fizičkim invaliditetom?

Smatram da bi svako trebao razmišljati u pravcu da barem jedan dio slobodnog vremena posveti volontiranju u organizacijama koje se bave zaštitom lica sa fizičkim invaliditetom kako bi praktičnim radom doprijenili razvoju društvene svijesti i odgovornosti.