Radnom praksom do zapošljavanja lica sa invaliditetom: Radionica o osnovama računovodstva

dwdwdd
Udruženje paraplegičara Podgorica je u okviru projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do inkluzije u zapošljavanju”, organizovalo uvodnu radionicu o osnovama računovodstva. Ova radionica je prva u nizu radionica koje su predviđene projektom, finansiranim od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
14258092_573897019461098_7388823440487264990_o
Cilj uvodne radionice je upoznavanje sa osnovama računovodstva. Radionica će doprinijeti jačanju kapaciteta rada osoba sa invaliditetom u bilo kojoj kompaniji ili organizaciji u kojoj budu radili. Ova radionica ujedno pruža i kontinuirano unapređenje stručnosti, efektivnosti i kvaliteta rada na određenim poslovima.
Predavanje o osnovama računovodstva je održala mr Sanja Bašanović ispred JU Centra za socijalni rad. Sanja je na danjašnjem predavanju objasnila definiciju i značenje računovodstva, kao i osnovne pojmove koje treba da zna svaki računovođa. Takođe se osvrnula i na razliku načina vođenja knjiga u državnim institucijama i privatnom sektoru.
14324305_573896906127776_1670007604924877212_o

U realizaciji projekta je uključeno šest lica sa invaliditetom koji trenutno prolaze program obrazovanja i osposobljavanja u trajanju od dva mjeseca, a koji sprovodi licencirani izvođač obuke. Ovom prilikom angažovana lica će proći više obuka kao što su: pisanje CV-a, priprema za intervju za posao, strategija traženja posla, vještine komunikacije, osnovi lične efikasnosti, donošenje odluka, odnos prema korisnicima i dr. Nakon završetka obuke, zasnovaće radni odnos sa Udruženjem paraplegičara Podgorica i sa stonoteniskim klubom osoba sa invaliditetom “Luča”. Tokom radnog angažovanja, proći će radnu praksu u opštini Golubovce i Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i opštinu Danilovgrad kako bi se upoznali sa radom lokalnih i državnih institucija u cilju poboljšanja njihovih radnih sposobnosti i povećanja konkurentnosti na tržištu rada.