Udruženje

Udruženje

Udruženje paraplegičara Podgorica je nevladina, humanitarna organizacija koja se bavi zaštitom prava lica sa invaliditetom.

U Udruženju je trenutno zaposleno 5 lica – dvoje po ugovoru o djelu, jedno po ugovoru o radu i dva pripravnika.

Za realizaciju aktivnosti Udruženje često koristi i usluge volontera, te tako trenutno 7 volontera pomaže u radu organizacije.