Savjeti

Savjeti

Paraplegija, kvadriplegija, parapareza, kvadripareza

Paraplegija je posljedica kičmene povrede  u torakalnom, lumbarnom i sakralnom dijelu kičme koju karakteriše djelimični  ili potpuni gubitak funkcija ispod nivoa povrede.

Paraplegija, kvadriplegija, parapareza, kvadripareza - stanja izazvana oštećenjem kičmene moždine. Do oštećenja može doći uslijed povreda ili oboljenja kičmenog stuba i kičmene moždine. U zavisnosti od oblika povrede, ta stanja se dijele na ona:

- sa potpunim prekidom veze mozga i kičmene moždine (paraplegija i kvadriplegija) i

- sa djelimičnim prekidom (parapareza i kvadripareza).

Više o ovoj dijagnozi pročitajte na  LINK